Wikipedia:Projekti Tabela

Në Wikipedia krijimi i tabelave është më së i thjeshtë (për njohësit e HTML) apo të ndonjë gjuhe programuese të internetit. Me gjithë atë krijimi tabelave ndryshon nga ato me pak dalime.

Krijimi i tabeles në WikiRedakto

Krijimi i tabelave në wiki fillon nga ato më të thjeshtat deri të ato të komplikuarat. Tabela më e thjeshtë krijohet duke shkruar radhët:

{|                 
|                  
|}                 

Dallimi me gjuhë tjera programueseRedakto

Tabelat në Wiki dhe HTMLRedakto

Edhe pse krijimi i tabelave është i pranueshem nga programi operues i Wikipedias prap se prap preferohet krijimi i tabelave me urdhëreat e vetë proramit operues.

Dallimi i përgjthëshem është se në programn operues kryesisht nuk ka nevojë të përmbyllen urdhëresat. Urdhëresat e programit operues të Wikipedias që zëvendësojnë ato të HTML janë:

Wiki HTML shënim
{|
<table>
Me këtë fillohet tabela
!
<th>
kryer rubrika e parë
!!
<th>
kryer rubrika e pasuese
|
<td>
fillimi rradhe
||
<td>
fillimi i një rubrike
|-
<tr>
paralajmrimi për rradhen e re
|}
</table>
fundi i tabeles

Shembuj të tabelaveRedakto

Tabela / PrettytableRedakto

TEST - TEST
{| {{Prettytable}}
|-
|TEST - TEST
|}

Tabela2Redakto

TEST - TEST
{| {{Tabela2}}
|-
|TEST - TEST
|}

Tabela3Redakto

TEST - TEST


{| {{Tabela3}}
|-
|TEST - TEST
|}

Tabela4Redakto

TEST - TEST
{| {{Tabela4}}
|-
|TEST - TEST
|}

Tabela5Redakto

TEST - TEST
{| {{Tabela5}}
|-
|TEST - TEST
|}


Tabela6Redakto

TEST - TEST


{| {{Tabela6}}
|-
|TEST - TEST
|}

Tabela7Redakto

Formati - 1Redakto

TEST - TEST
A B
{| {{Tabela7}}
|-
|TEST - TEST
|-
|A || B
|}

Formati - 2Redakto

TEST - TEST
A B
ABCD
{| {{Tabela7}}
|-
|TEST - TEST
|-
|A || B
|-
|colspan="3"| ABCD
|}

ColorTab1: (width=95%)Redakto

Stampa:ColorTab1

ColorTab2: (width=90%)Redakto

T I T U L L I
Reshti 1 Reshti 2 Reshti 3 Reshti 4 Reshti 5
Radha1 Radha1 Radha1 Radha1 Radha1
Radha2 Radha2 Radha2 Radha2 Radha2
Radha3 Radha3 Radha3 Radha3 Radha3
Radha4 Radha4 Radha4 Radha4 Radha4
Radha5 Radha5 Radha5 Radha5 Radha5

ColorTab3: (width=85%)Redakto

T I T U L L I
Reshti 1 Reshti 2 Reshti 3 Reshti 4 Reshti 5
Radha1 Radha1 Radha1 Radha1 Radha1
Radha2 Radha2 Radha2 Radha2 Radha2
Radha3 Radha3 Radha3 Radha3 Radha3
Radha4 Radha4 Radha4 Radha4 Radha4
Radha5 Radha5 Radha5 Radha5 Radha5

ColorTab4: (width=80%)Redakto

Stampa:ColorTab4

ColorTab5: (width=75%)Redakto

Stampa:ColorTab5

ColorTab6: (width=65%)Redakto

Stampa:ColorTab6