Synimi 2012
Për arsye të mosmirëvajtjes së Wikipediasë në versionin shqip gjatë një kohe të gjatë u hap kjo faqe organizuese. Projekti Synimi 2012 ka afat të caktuar; ai mbaron, me rastin e 100-vjetorit e themelimit të Republikës së Shqipërisë, më 28 nëntor të vitit 2012. Synimi i projektit është të përmirësohet gjëndja cilësore e përmbajtjes së Wikipediasë së tanishme (maj 2012) dhe të garantohet mirëfunksionimi dhe mirëmbajtja afatgjate të Wikipediasë shqipe.
Skadimi i afatit: edhe 145 ditë

PërparësitëRedakto

  • Sigurimi i cilësisë
  • Krijimi i kategorive të nëvojshme/baze¹
  • Krijimi i stampave të reja dhe të nëvojshme/baze¹
  • Përkthimet e termave të shumëpërdorura të Wikipediasë
  • shtoni përparësi të reja...
¹/ Të nëvojshme apo baze janë temat e gjeografisë, artit, shkencës, historisë, kulturës, etj.