Xhauli është njësia matëse e energjisë. Emrin e mori për nder te Xhejms Xhaulit. Në formula xhauli shkruhet shkurtimisht "J"