Xhehenemi sipas argumenteve Islame është një vend ku do të gjenden shpirtrat e njerëzve të cilët në këtë jetë kanë qenë jo myslimanë, kanë jetuar si të tillë dhe kanë vdekur si të tillë.

Ajetet Kur'anore mbi Xhenetit Redakto

Ajetet Kur'anore mbi banorët e Xhenetit Redakto

Ne xhehennem do te hyjnë te pafetë,mushrikët (politeistët),munafikët (hipokritët me hipokrizi të madhe,si dhe ata muslimanë mëkatarë për aq kohë sa t'i lajnë mëkatet e tyre,mirëpo [astaj vendi i tyre është Xhenneti. Dhe me fjalë Xhehennem nënkuptojmë vendbanimin e ndëshkimit të ashpër e të përhershëm në botën tjetër.[1]

  1. ^ Të mësojmë Islamin