Xhemal Tafaj ishte Ministër i Ekonomisë Komunale i Shqipërisë në periudhën 20 shkurt, 1987 - 9 korrik, 1990.