Gjamshidi është figur mitologjike iraniane. Sipas mitit ishte mbreti i lashtë me namë i Iranit, i cili kishte marrë e ruajtur në një hapsirë nëntokësore kafshët më të mira, njerzit më të mirë dhe bimët më të mira. Pasi që i kishte shpëtuar nga fundi i botës, kishte ardhë epoka e artë.