Xhumade Ula

Muaji i pestë në kalendarin Islamik

Xhumade Ula, xhemaziyl evel ose Xhemazijelevel është muaji i 5 sipas kalendarit islam.