Zëri i Çamërisë.JPG

Zëri i Çamërisë organ i Komitetit Antifashist të emigrantëve çamër në Shqipëri.