Zejneb bint Ali

shkencëtare
(Përcjellë nga Zainab)

Ishte sahabe e kohës së profetit.