Zejneb bint Ali

shkencëtare

Ishte sahabe e kohës së profetit.