Zhvillimi i organizimit gjyqësor në Shqipëri

Zhvillimi i organizimit gjyqësor në Shqipëri libër me autor Koço Nova. Botuar në Tiranë nga Universiteti i Tiranës, në vitin 1982. Faqe 204.