Zhvillimi i revolucionit kulturor në shqipëri gjatë viteve 1944 - 1948

Zhvillimi i revolucionit kulturor në shqipëri gjatë viteve 1944 - 1948 libër me autore Enriketa Kambo. Botuar në Tiranë nga Akademia e Shkencave, në vitin 1982. Faqe 206.