Zhvillimi i shkencave të xehetarisë dhe metalurgjisë në Kosovë (1970-2005) : aspektet kuadrovike

Zhvillimi i shkencave të xehetarisë dhe metalurgjisë në Kosovë (1970-2005) : aspektet kuadrovike. Libër me autor Minir Dushi dhe Muharrem Berisha (red.). Botuar në Prishtinë nga Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, në vitin 2005. Faqe 336. ISBN 9951-413-22-6