Zhvillimi i trupit të njeriut

Njeriu që nga lindja deri në vdekje kalon nëpër disa faza, ku secila prej tyre i ka veçoritë e tyre. Njohja e këtyre veçorive u mundëson njerëzve të moshave të ndryshme që të kuptohen më leht ndërmjet vete.

Në vazhdim po përshkruajmë në pika të shkurtëra karakteristikat e këtyra fazave:

Faza e parëRedakto

Në fazën e parë të jetës bëhet formimi dhe zhvillimi i individit në mitrën e nënës. Në këtë fazë embrioni dhe fetusi varën plotësisht nga nëna dhe në kushtet në të cilat jeton ajo. Për zhvillim normal të fetusit nëna duhet të ketë ushqim të rregullt dhe të jetë e qetë në aspektin psiçik, pa shqetësime e situata stresore.

Faza e dytëRedakto

Në fazën e dytë fëmija zhvillohet shpejt në aspektin fizik dhe psiçik dhe i përhstat jetës në shoqërinë njerëzore. Është më rëndësi në këtë fazë që anëtarët e familjes ta duan fëmijën. Fëmija në shoqërinë e moshtarëve në çerdhe dhe në shkollë, me edukatorë dhe arsimtar fiton kulturën e sjelljes si dhe përqafon normat e sjelljes në bashkësi në të cilën gjendet. Faza e tret ( e pjekurise )- eshte koha e pubertetit , kur i riu piqet ne aspektin trupor dhe psikik . Kjo kohe te vajzat fillon prej 11-15 vjec ndresa te meshkujt prej 13-15 vjec . Djemet dhe vajzat ne kete periudh ndeshen me shum ndryshime fizike , qe kryhen ne organizmin e tyre . Kjo eshte arsyeja qe ne kete koh vajzave dhe djemeve duhet ndihmuar me keshilla , toleranc e mirekuptim per sjellet dhe veprimet e tyre ne familje dhe shkoll . Kjo eshte koha kur individi fiton vecori anatomike , morfologjike , funksionale , psikike dhe sociale te nje njeriu te ardhshem dhe te rritu .


Faza e tret ( e pjekurise )- eshte koha e pubertetit , kur i riu piqet ne aspektin trupor dhe psikik . Kjo kohe te vajzat fillon prej 11-15 vjec ndresa te meshkujt prej 13-15 vjec . Ne kete kohe te meshkujt formohen spermatozoidet , kurse te vajzat piqen vezet e para dhe shfaqet menstruacioni i pare . Shpeshhere faza e pubertetit eshte koha e stresit sikologjike. Djemet dhe vajzat ne kete periudh ndeshen me shum ndryshime fizike , qe kryhen ne organizmin e tyre . Kjo eshte arsyeja qe ne kete koh vajzave dhe djemeve duhet ndihmuar me keshilla , toleranc e mirekuptim per sjellet dhe veprimet e tyre ne familje dhe shkoll . Kjo eshte koha kur individi fiton vecori anatomike , morfologjike , funksionale , psikike dhe sociale te nje njeriu te ardhshem dhe te rritu .

Faza e pestëRedakto