Këto janë zonat e mbrojtura në Shqipëri.

Harta e Zonave të mbrojtura në Shqipëri