Çamërishtja, aty ku skajet atakohen

Çamërishtja, aty ku skajet atakohen monografi me Autore Edlira Troplini (Abdurahmani). Botuar nga "2M printing" në Durrës, në vitin 2015. Vepër serioze në fondin studimor të gjuhës shqipe dhe si një testament gjuhësie të çamërishtes. Libri është cilësuar si një vlerë e shtuar në tërësinë e vlerave të kulturës dhe traditave të kësaj treve shqiptare si dhe të përpjekjeve për evidentimin e tyre. Libri ka 338 faqe.