Çermenika është zonë gjeografike në verilindje të Elbasanit në Shqipëri. Në Luftën e Dytë Botërore, zona ishte një qendër e rezistencës shqiptare ndaj okupimit gjerman.