Çmimi është sasia e pagesës apo kompensimit që njëra palë i jep palës tjetër në këmbim të një të mire apo shërbimi.

Çmimi paraqet sasine e mallit ne treg

Shiko dhe:Redakto

Referime dhe shënimeRedakto