Çobançe janë disa veprime apo dukuri që janë karekteristike për barinjët.

Po ashtu në muzikën popullore shqiptare një mënyrë e këndimit me karakteristika të veqanta të bariut shqiptar thirret si këngë apo muzikë çobançe


Lidhje të jashtme

Redakto