100 Lekë është kartëmonedhë dhe monedhë metalike e emetuar nga Banka e Shqipërisë në vite të ndryshme.

Emetimet Redakto

Ndër emetimet e njohura janë ato në vitin 1947, 1949 dhe 1964, 1968, 1976, 1991, 1993, 1994, 1996 dhe 1997.

Emetimi i vitit 1947 Redakto

Përshkrimi Redakto

Emetimi i vitit 1949 Redakto

Përshkrimi Redakto

Emetimi i vitit 1964 dhe 1976 Redakto

Përshkrimi Redakto

Emetimi i vitit 1968 Redakto

Përshkrimi Redakto

Emetimi i vitit 1991 Redakto

Përshkrimi Redakto

Emetimet e viteve 1993, 1994 dhe 1996 Redakto

Përshkrimi Redakto

Emetimi i vitit 1997 Redakto

Përshkrimi Redakto