1 Lek

(Përcjellë nga 1 Lekë valuta viti 1992)

1 Lek është kartëmonedhë dhe monedhë metalike e emetuar nga Banka e Shqipërisë në disa vite të ndryshme.

Emetimet

Redakto

Monedha është emetuar disa here ku të njohura janë emetimet e vitit 1964, 1969, 1976, 1988, 1992.

Përshkrimi

Redakto

Emetimi i vitit 1969

Redakto

Përshkrimi

Redakto

Emetimi i vitit 1988

Redakto

Përshkrimi

Redakto

Emetimi i vitit 1992

Redakto

Përshkrimi

Redakto