1 Lek është kartëmonedhë dhe monedhë metalike e emetuar nga Banka e Shqipërisë në disa vite të ndryshme.

Emetimet Redakto

Monedha është emetuar disa here ku të njohura janë emetimet e vitit 1964, 1969, 1976, 1988, 1992.

Përshkrimi Redakto

Emetimi i vitit 1969 Redakto

Përshkrimi Redakto

Emetimi i vitit 1988 Redakto

Përshkrimi Redakto

Emetimi i vitit 1992 Redakto

Përshkrimi Redakto