300 është një miniseri grafikës novele, vizatuar dhe shkruar nga Frank Miller, ngjyrosur nga gruaja e tij Lynn Varley. Ajo është publikuar në Dark Horse Comics.

300

2007 është xhirua një film sipas këtij stripit me emrin të njëjtë nga regjisori Zack Snyder.

Lidhje të jashtme

Redakto