Një cung në Wikipedia është një artikull shumë i shkurtër, shpesh më pak se një paragraf. Shumica e artikujve cung nuk arrijnë të shpjegojnë më shumë se idenë më të thjeshtë dhe kryesore të materialit.

Softueri i shënon automatikisht artikujt e vegjël n.q.s. vendos Kufiri për tregimin e cungjeve më shumë se 0. Kjo lehtëson gjetjen e cungjeve. Shiko preferimet për të vendosur kufirin tënd.

Një mënyrë tjetër e thjeshtë është të shtypësh Lidhjet këtu. Kjo do të të tregojë një listë e të gjithë artikujve të cilët kanë vendosur tekstin gati për cungjet.

N.q.s. krijon një artikull cung, vendos këtë tekst gati për të enkujaruar përdoruesit e tjerë për ta rregulluar duke shtypur {{cung}}.