500 Lekë është kartëmonedhë e emetuar nga Banka e Shqipërisë në vite të ndryshme.

Emetimet Redakto

Ndër emetimet e njohura janë ato në vitin 1947, 1949 dhe 1991, 1992, 1994, 1996(1997).

Emetimi i vitit 1947 Redakto

Përshkrimi Redakto

Emetimi i vitit 1949 Redakto

Përshkrimi Redakto

Emetimi i vitit 1991 Redakto

Përshkrimi Redakto

Emetimi i vitit 1992 Redakto

Përshkrimi Redakto

Emetimi i vitit 1994 Redakto

Përshkrimi Redakto

Emetimet e viteve 1996(1997) Redakto

Përshkrimi Redakto

te gjitha ketolek janë hequr nga qarkullimi pervec atij te fundit me fytyren e ismail qemalit