500 Lekë

(Përcjellë nga 500 Lekë viti 1994)

500 Lekë është kartëmonedhë e emetuar nga Banka e Shqipërisë në vite të ndryshme.

Emetimet

Redakto

Ndër emetimet e njohura janë ato në vitin 1947, 1949 dhe 1991, 1992, 1994, 1996(1997).

Emetimi i vitit 1947

Redakto

   

Përshkrimi

Redakto

Emetimi i vitit 1949

Redakto

   

Përshkrimi

Redakto

Emetimi i vitit 1991

Redakto

   


Përshkrimi

Redakto

Emetimi i vitit 1992

Redakto

   

Përshkrimi

Redakto

Emetimi i vitit 1994

Redakto

Përshkrimi

Redakto

Emetimet e viteve 1996(1997)

Redakto

   

Përshkrimi

Redakto

Emetimi i vitit 2022

Redakto

   

Përshkrimi

Redakto

Të gjitha këto lekë janë hequr nga qarkullimi përveç atij të fundit me fytyrën e Ismail Qemalit