ABS, shkurtesa e Antiblockiersystem (sqt. Sistemi anti bllokim), i referohet pajisjës që përdoret në automjete për të mos lejuar bllokimin e rrotave gjatë frenimit. Ndër një pjesë të madhe të shqiptarëve shkurtesa ABS njihet gabimisht, përshkak të prejardhjes jo shqiptare, si A Be eS.

ABS tek motoçikletat BMW.