Shkurtesa

shkurtesa është pjesa a pjesët e mbetura nga diçka. Zakonisht për shkurtesa flitet kur bëhet fjalë shkrimi i një pjese apo disa shkronjave të një fjale.