Adel (Nga gjer. e vjetër në kuptimin Gjini, Prejardhje , lat. nobilitas) përdorët në gjuhën gjermane me kuptimin Paria.

Adel është titull i pasardhësit që është trashëgues i vijës gjenetike dhe pasurisë se të kaluarës, paraardhësit. Titulli është i bazuar në traditën dhe zakonet romake.

Në mesjetë është kombinuar apo avancuar në Reichs Adel, (Adel i perandorisë) më vonë përdoret si Hoch Adel (Adel i Lartë). Këtë titull e bartnin gjithë personat që mbani funksione udhëheqëse në Ushtri, Administratë e Kishë, si dhe Ministeralen - individ të dalë nga Lufta si të veçuar për trimëri apo shërbime tjera.

Nga fundi i Mesjetës fillon bërja e dallimit në mes të rangut të mbajtësit të titullit edhe në fletë titullimet e perandorit (Kaise). E drejta që mbanin këta titullarë është pushua së ekzistuar në shekullin XIX. Që nga viti 1919 titulli Adel dhe titujt tjerë si Herzog, Fürst, Graf, Freiherr ose Baron, Ritter, Edler dhe parashtesa boshe "von" nuk lëshohen më në Gjermani dhe këta tituj kanë mbetur ashtu si pjesë e emrit (mbiemrit) të personave.