Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura


Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (AKZM) është institucion publik, i cili është i varur nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit. Detyrat kryesore të tij janë përqendruar në menaxhimin, mbrojtjen, zhvillimin, zgjerimin dhe funksionimin e zonave të mbrojtura në vend, të cilat sot përbëjnë rreth 16% të territorit të Shqipërisë.[1] AKZM është themeluar në 4 shkurt 2015 dhe mori shumë nga funksionet dhe detyrat e ish-Policisë Pyjore, e cila u shfuqizua.

Organizimi dhe MisioniRedakto

AKZM specializohet në mbrojtjen e trashëgimisë shqiptare të agropylltarisë, mbrojtjen e mjedisit dhe peizazhit. Ai ishte në përputhje me përmbushjen e shërbimeve të sigurisë si dhe kontrollin e territorit, me referencë të veçantë zonave rurale dhe malore.[2][3]

AKZM ka si rol parësor mbrojtjen e zonave të pyllëzuara, por ka edhe detyra të tjera institucionale të shumta dhe të larmishme, e cila është pjesë e një konteksti më të gjerë të mbrojtjes së mjedisit dhe territorit, shëndetit të njeriut, mbrojtjes së kafshëve, florës dhe peizazhit, konservimit të biodiversitetit. Ishtë ngarkuar gjithashtu për mbrojtjen e Parqeve Kombëtare Shqiptare; zonat e mbrojtura detare dhe zonat e mbrojtura.[4]

Disa nga detyrat e rëndësishme të AKZM janë:[5]

  • Kontrollon zbatimin e ligjit për pyjet, kullotat, zonat e mbrojtura, florën dhe faunën e egër, aktivitetet e gjuetisë dhe aktivitete të tjera të kryera në fondin pyjor kombëtar nga subjektet private dhe publike, dhe propozon heqjen e licencave kur subjektet veprojnë në kundërshtim me ligji përkatës;
  • Parandalon, zbulon dhe lufton dëmtimin, okupimin, abuzimin, tjetërsimin, shkatërrimin dhe degradimin e pyjeve dhe tokës pyjore, shkelje të ndërhyrjeve të pakontrolluara në fondin pyjor dhe në mjedisin natyror;
  • Organizon punën për parandalimin dhe zhdukjen e zjarreve në zonat e mbrojtura, në bashkëpunim me shërbimin e Zjarrfikësat dhe me Agjencin Kombëtare e Mbrojtjes Civile;[6]
  • Parandalon dhe merr masa në rastet e shfrytëzimit të paligjshëm dhe tregtimit të materialeve të drurit, krimit në sektorin pyjor, kullotave, zonave të mbrojtura dhe pyjeve me funksion të veçantë, florën dhe faunën e egër, bimët medicinale, aromatike dhe eterike, produktet pyjore dhe jo-pyjore të fondit kombëtar të pyjeve, si dhe çdo veprimtari tjetër në kundërshtim me ligjin;

ReferimeRedakto

  1. ^ "Misioni dhe Objektivat". Arkivuar nga origjinali origjinali më 8 qershor 2019. Marrë më 2018-08-14.
  2. ^ "Law 68/2014 on "Protection of Biodiversity"" (PDF). parlament.al. 3 korrik 2014. Marrë më 2018-08-16.
  3. ^ "Law Nr. 8905, dated 6.6.2002 on "Protecting the marine environment from pollution and damage"" (PDF). parlament.al. 6 qershor 2002. Marrë më 2018-08-16.
  4. ^ "Krijohet Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, do ruajë biodiversitetin". Agjencia e Lajmeve SOT NEWS. 5 shkurt 2015. Marrë më 2018-08-14.
  5. ^ "Misioni dhe Objektivat". Arkivuar nga origjinali origjinali më 8 qershor 2019. Marrë më 2018-08-16.
  6. ^ "Parqet kombëtare të rrezikuara nga zjarret, AKZM merr masa për parandalimin e tyre – Tirana Observer". www.tiranaobserver.al. Arkivuar nga origjinali origjinali më 16 gusht 2018. Marrë më 2018-08-16.