Airbus a319 eshte nje avjon komercjal me nje kapacitet te vogel.A319 eshte avjoni ideal per rruge te shkurtra apo kur nuk ka shume pasagjer per te udhetuar ne bord.Ky avjon i ka fillesat e tij ne vitin 1994.Ai mund te mbaj nje ngarkese prej 70 000 kg.A319 eshte nje avjon i perdurur ne ditet e sotme.A319shte avjoni i pare modern i kompanise AIRBUS.