Akrostiku llojë i një vjershë. Akrostiku adhurohej posaçërisht në antikë, më vonë edhe në mesjetë si dhe në letrat barokane. Në ditët tona shpesh haset si pjesë e propagandës ekonomike.