Akt eksproprijimi do të thotë të gjitha aktet ose masat, ose një përmbledhje aktesh ose masash, të ndërmarra ose të mbështetura nga Kosova, nëse ndikimi direkt ose indirekt i tyre i’a heq investitorit të huaj, shoqёrisё së huaj investuese ose personit të huaj, të drejtën pronësore, kontrollin ose të drejtën e shfrytëzimit të asetit përkatës; me kusht që, termi “akt eksproprijimi” të mos zbatohet gjatë vendosjes së tatimeve dhe detyrimeve të përgjithshme në Kosovë.[1]

Burimi i të dhënaveRedakto

  1. ^ LIGJI PËR INVESTIMET E HUAJA Në amëzën assembly-kosova.org Arkivuar 27 shtator 2007 tek Wayback Machine