Albanidet përfaqësojnë strukturat gjeologjike që shtrihen në territorin e Republikës së Shqipërisë. Ato shtrihen midis Dinarideve dhe Helenideve. Albanidet janë një trevë e Brezit të Rrudhosur Alpin Mesdhetar e pasur me minerale të dobishme xeherore, jo xeherore dhe lëndë energjetike[1].

Albanidet i karakterizojnë dy treva paleogjeografike të mëdha, Albanidet e jashtme dhe Albanidet e brendshme. Albanidet e brendshme karakterizohen nga prania e brezit ofiolitik madhor. Strukturat gjeologjike të Albanideve janë asimetrike, me anim tektonik nga perëndimi, por takohen edhe struktura të shtrira e të përmbysura dhe të komplikuara me shkëputje në krahët perëndimorë[1].

Burimi i të dhënave Redakto

  1. ^ a b Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, Alfred FrashëriBuletini 1-2006

Shih edhe Redakto

Literaturë Redakto

  • ATLASI I SHQIPËRISË (2003) - Shtëpia Botuese ALBES, Tiranë, Prishtinë, Tetovë.
  • HARTA METALOGJENIKE E SHQIPËRISË NË SHKALLËN 1:200.000 (1999) - Shërbimi Gjeologjik Shqiptar. Tiranë 1999.
  • HARTA TEKTONIKE E SHQIPËRISË NË SHKALLËN 1:200.000. (1998) - Instituti i Kërkimeve Gjeologjike
  • SKEMA TEKTONIKE E SHQIPËRISË ME VENDBURIMET E NAFTËS DHE TË GAZIT (1995). - Botimi për raundin e dytë. Agencia Kombëtare e Hidrokarbureve.
  • VJETARI STATISTIKOR 1993-2001 (2001) - INSTAT, Tiranë.
  • PREMTI I., FRASHËRI A., BIÇOKU T. (2000) - Na llogaritni edhe ne. Gazeta Republika, e dielë 7 dhjetor.