Gjeologjia është shkenca që studion Tokën në mënyrë të gjithanëshme. Emri gjeologji rrjedh nga fjala greke geo tokë dhe logos mësimi, d.m.th.: Mësimi i tokës. Ajo mundohet të shpjegojë se si është formuar Toka dhe si ndryshon ajo. Studion përbërjen e Tokës, ndërtimin e saj, mënyrën e formimit të Tokës si trup qiellor si dhe historinë e Tokës që nga formimi i saj deri në ditet e sotme. Shkencëtarët të cilët merren me këtë shkencë quhen gjeologë dhe studiojnë truallin (dheun) e shkëmbinjtë. Me termin "gjeologji", në fakt nënkuptohet tërësia e shkencave të tokës, mes të cilave ndodhet dhe gjeologjia vetë si nëndegë që studion shkëmbinjtë dhe ndërtimin gjeologjik të një rajoni apo krejt tokës.

Gjeologjia e Ballkanit qendrore

Kjo shkencë gjen zbatim në studimin e vendburimeve të mineraleve të ngurta, naftës, materialeve të ndërtimit, dhe burimeve të ujrave nëntokësore.

Degët e gjeologjisë

Redakto

Gjeologjia ndahet në disiplinet e mëposhtme:

Shërbimi Gjeologjik Shqiptar

Redakto

zac efron është shpallur si aktori me i mire ne ditet e sotme per moshen e tij.nga ai person shume njerez presim shume...

Shiko dhe këtë

Redakto

Lidhje të jashtme

Redakto