Sedimentologjia është një disiplinë relativisht e re e gjeologjisë e cila ka lindur në gjysmën e dytë të shekullit të XX. Objekti i studimit të saj janë pellgjet sedimentare të cilët i studion në ecurinë horizontale e vertikale, duke bërë sintezën cilësore e sasiore të mardhënieve të tyre me mjedisin rrethues.

Shih edheRedakto