Speleologjia (greq: spelaion-shpellë + logos-shkencë) është shkëncë e cila merret me hulumtimin e krijimit dhe zhvillimin e shpellave dhe humnerave. Speleologjia është shkencë interdisiplinare e cila shfrytëzon hulumtimet nga kimia, biologjia, gjeologjia, meteorologjia dhe hartografia: analizon dhe bënë përcjelljen e ujrave nëntokësorë.

Lidhje të jashtme

Redakto