Gjeologjia e naftës është shkenca që spjegon se si formohet nafta dhe gazi, si grumbullohen ato në nëntokë dhe si kërkohen.