Hape menynë kryesore

Shkenca (lat. "scientia" - njohuri, dituri, dije) është një sistem dijesh e njohurish për ligjet e zhvillimit të natyrës e të shoqërisë, i cili është formuar historikisht duke vëzhguar botën reale e jetën, dhe duke bërë përgjithësime teorike.

Shkenca është një sistem diturish dhe njohurish për ligjet e zhvillimit të natyrës dhe të shoqërise. Zakonisht mbështetet në argumente dhe njohuri ekzakte.

Shkenca është veprimtaria që zhvillohet në një fushë apo në një degë të caktuar të dijes, e vështruar si një lloj i veçantë pune.

Shkencë ( nga latinishtja do të thotë "dije") është, në kuptimin e saj më të gjerë, njohuri bazë sistematike-normativ apo praktikë që është e aftë të rezultojnë në një parashikim ose lloj të parashikueshme të rezultatit. Në këtë kuptim, shkenca mund t'i referohet një teknikë shumë të aftë ose praktikë.

Në kuptim më të kufizuar të saj bashkëkohore, shkenca i referohet një sistemi të përvetësuar njohuri të bazuara në metodën shkencore, dhe në trupin e organizuar

Shiko edheRedakto