Numri Standard Ndërkombëtar i Librit ose i njohur si ISBN, (ang. International Standard Book Number) është krijuar si kod unik për kategorizimin e botimeve. Nëse një numër është përdorur një herë, ai nuk mund të përdoret më për botime të tjera. Nqs. gabimisht i caktohet i njëjti numer dy botimeve, ky gabim ështëi pakorrigjueshëm. Shumë biblioteka në botë nuk pranojnë libra pa kod ISBN. Pjesa e parë e numrit tregon vendin e botimit. Njësia qendore e ISBN së i shet blloqe numrash njësise lokale në një vend të caktuar për perdorim nga botuesit e atij vendi.