Shkencat e Mjedisit janë shkenca të cilat merren me studimin e dukurive të mjedisit.