Stomatologjia është disiplina që studion,diagnostikon, parandalon dhe mjekon kavitetin oral. Termi Stomatologji vjen nga Greqishtja e vjeter "Stoma"-gojë dhe "logos"-shkencë. Në ditët e sotme, termi "Stomatologji" është duke u zëvëndësuar me "Dentistri". Për herë të parë veçimi i Stomatologjisë si disiplinë e veçantë nga mjeksia e përgjithëshme u bë nga Hipokrati.

HistorikuRedakto

Sipas të dhenavë arkeologjike, mendohet se stomatologjia ka filluar të praktikohet që perpara 7000 vjet Para Krishtit....

Nën disiplina të StomatologjisëRedakto

Endodontia Periodontologjia Dentistria Pediatrike Geriartologjia Kirurgjia Maksilo-Faciale Protetika Fikse Protetika e Lëvizshme Ortodontcia Dentistria Estetike

Shiko dheRedakto