Mjekësia

fushë e studimit për diagnostifikimin, trajtimin dhe parandalimin e sëmundjeve