Shkencat e Tokës janë të gjitha shkencat të cilat në mënyrë direke apo indirekte kanë të bëjnë me studimin e strukturës së tokës.

Disa nga Shkencat e Tokës janë:

  • Gjeodezia - Shkenca që studion trajten e tokës
  • Gjeografia - Shkenca që studion kushtet natyrore në tä cilat jeton njeriu.
  • Gjeologjia - Gjeologjia është shkenca që e studion Tokën në mënyrë të gjithanshme.
  • Gjeopolitika -
  • Petrologjia - Shkenca që merret me studimin e shkëmbijve.

Lidhje të jashtme

Redakto