Dija është tërësia pak a shumë sistematike, që dikush ka përvetësuar në një fushë të caktuar, gjithçka që dihet për botën që na rrethon.