E vërteta përkufizohet përgjithsisht si përputhja e çështjeve me faktet dhe realitetin. E vërteta është një besim i njeriut, që bazohet mbi faktet empirike (e vërejtura), fetare ose shkencore.

Walter Seymour Allward, Veritas, 1920

Ndërsa feja beson të njohë dhe shprehë të vërtetën, filozofia shtron pyetjen nëse kjo është e mundshme. Filozofia kërkon të vërtetën, metafizika merret me natyrën e së vërtetës, arsyeja merret me mbrojtjen e saj, ndërsa epistimologjia merret me njohjen e së vërtetës.

Ka shumë pohime të ndryshme rreth çështjes se çfarë përbën të vërtetën, si përkufizohet dhe njihet ajo, çfarë roli luan dituria e fituar dhe e zbuluar, dhe nëse e vërteta është e kushtëzuar, përkatëse, qëllimore, apo tërësore.

Ana e kundërt e së vërtetës është gënjeshtra apo e rrema , e cila përcaktohet si thënia me qëllim e të pavërtetës.

E vërteta në filozofiRedakto

 
E vërteta, personifikim abstrakt. Zhuls Zhozef Lefebvre.

Llojet e së vërtetësRedakto

E vërteta në feRedakto

Shiko edheRedakto

Lidhje të jashtmeRedakto