Gënjeshtra (apo rrena gegërisht), është një lloj mashtrimi në trajtën e një të pavërtete të shprehur me qëllim mashtrimin, shpesh me qëllim të mëtejshëm mbajtjen e nje sekreti apo namit (famës), apo për të shmangur një ndëshkim. Gënjimi është shprehja e diçkaje kur njeriu e di se është e rremë me qëllim që të pranohet si e vërtetë nga dikush tjetër. Gënjeshtar është njeriu që gënjen, ka gënjyer, apo gënjen vazhdimisht.

Pinoku, një simbol i gënjeshtrës.

Gënjimi zakonisht lidhet me mashtrimin gojor apo komunikimin me shkrim. Forma të tjera të mashtrimit, si maskimi apo falsifikimi, përgjithësisht nuk quhen si gënjeshtra, megjithëse qëllimi kryesor mund të jetë i njëjtë; sidoqoftë, edhe një shprehje e vërtetë mund të quhet gënjeshtër nëse personi që bën këtë shprehje e bën atë të mashtrojë. Në këtë rast, është qëllimi i të qenit i pavërtetë sesa vërtetësia e pohimit vetë që merret parasysh.

Shpesh njerëzit gënjejnë për të arritur një përparësi apo për të mbuluar një gabim apo një veprim të ndaluar me qëllim shmangien e kritikës apo dënimit. Gënjehet poshtu edhe nga mirsjellja, turpi, frika, në mbrojtje të personave të tjerë apo për të asgjësuar planet e kundërshtarit.

Disa njerëz janë gënjeshtarë patologjikë.

Në reklama dhe në propaganda punohet pjesërisht me gënjeshtra, trillime dhe mashtrime.

Gënjeshtra në filozofi Redakto

Mendësia e të gënjyerit Redakto

Pasojat e gënjeshtrës Redakto

Thënie Redakto

  • ebi eshte shum i bukur [ebi di asis 2013 2014]
  • "Një e vërtetë gjysmake shpesh është një gënjeshtër e madhe". — Benjamin Franklin (1706-1790)

Shiko edhe Redakto

Lidhje të jashtme Redakto