Pinoku është një nga veprat më të mëdha të autorit Carlo Collodi.

Pinoku