Realiteti në përdorimin e përditshëm është "gjithçka" që ekziston. Emërtimi realitet, në kuptimin e tij të gjërë, përfshin çdo gjë që është, qoftë apo jo e vëzhgueshme, e pranueshme apo e kuptueshme nga shkenca, filozofia, apo ndonjë sistem tjetër analitik. Në këtë ndjenjë realiteti mund të përfshijë të dyja, qënësinë dhe asgjësinë, ku ekzistenca kuptohet shpesh me qënësinë (krahaso me natyrën).

Në kuptimin e rreptë të filozofisë perëndimore, ka nivele ose shkallë të natyrës së konceptimit të realitetit. Këto nivele përfshijnë: realitetin dukurinjohës, të vërtetën, faktin dhe aksiomën.

Fjala realitet rrjedh nga latinishtja realitas, nga res "gjë, send", realitas pra "gjësia", "sendërtimi", gjëja që është, vërtetësia.

Filozofi të tjera, veçanërisht ato që bazohen në fetë e Lindjes si Hinduizmi dhe Budizmi kanë shpjegime të ndryshme për realitetin. Konceptet e realitetit në Budizëm përfshijnë: darma-n, paramattha damma-n, samsara-n dhe maja-n (iluzioningjuhën sanskrite).

Dukuritë e realitetit

Redakto

= E vërteta

Redakto

Aksioma

Redakto

Çfarë nuk mund të jetë realiteti

Redakto

Reliteti, botëvështrimet, dhe teoritë e realitetit

Redakto

Pikëpamjet filozofike te realitetit

Redakto

Shiko edhe

Redakto

Lidhje të jashtme

Redakto