Ontologjia

studimi i natyrës së qenies, i bërjes, i ekzistencës ose realitetit, si dhe i kategorive themelore të qenies dhe marrëdhënieve të tyre

Ontologjia (greq. ὄντος, ontos - qenie; dhe λογία, logia - fjalë, dituri, mësim) është studimi i konceptimeverealitetit dhe natyrës së të qenurit. Në filozofi, ontologjia është studimi i qenies apo ekzistencës dhe formon lëndën themelore të subjektitmetafizikës. Ajo orvatet të përshkruajë apo vendosë kategoritë bazë dhe marrdhëniet e qenies apo ekzistencës për të përkufizuar vehtjen dhe llojet e vehtjeve brenda sferës së saj.

Si subjekt filozofik, ontologjia merret me përdorimin e përpiktë të fjalëve si përshkruese të vehtjes apo realitetit.

HistoriaRedakto

KonceptetRedakto

Shiko edheRedakto

Lidhje të jashtmeRedakto