Gjuha sanskrite

gjuhë e lashtë indiane

Gjuha sanskrite ose sanskritishtja (sanskritisht संस्कृतम् saṃskṛtam [sə̃skɹ̩t̪əm], fillimisht संस्कृता वाक् saṃskṛtā vāk, "fjalimi i rafinuar") është një nga gjuhët më të lashta indo-evropiane. Ajo është një gjuhë indo-ariane me rendësi historike, gjuha liturgjike kryesore e hinduizmit dhe një gjuhë letrare dhe shkollare në Budizëm dhe Jainizëm. Ne ditët e sotme, ajo është e shënuar si një nga 22 gjuhët e Indisë dhe është një gjuhë zyrtare e shtetit të Uttarakhand, një shtet ne pjesën veriore Indisë. Sanskritishtja mban një pozitë të shquar në shqyrtimin e familjes gjuhësore indo-evropiane.

Sanskrite më të Indic